Regionalna  Odznaka  Krajoznawcza PTTK

Twierdza Gdańsk”


 

Kontakt

Home

 

 


REGULAMIN
    

1.                  Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

Celem odznaki jest zapoznanie turystów  z obiektami  fortyfikacyjnymi Twierdzy Gdańsk

2.                  Odznaka  posiada trzy stopnie:  brązowy, srebrny , złoty i honorowy

 

                    Twierdza Gdansk - 1   Twierdza Gdansk - 2   Twierdza Gdansk - 3   Twierdza Gdansk - 4

3.                  Na poszczególne stopnie odznaki, należy zwiedzić:

- na stopień brązowy – 5 obiektów fortyfikacyjnych,

- na stopień srebrny   - 10 obiektów fortyfikacyjnych,

- na stopień złoty       -  15 obiektów fortyfikacyjnych,

- na stopień honorowy – pozostałe obiekty fortyfikacyjne. 

4.                   Obiekty fortyfikacyjne , na poszczególne stopnie odznaki wymienione są w     

Załączniku do regulaminu odznaki,

5.                  Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

6.                    Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć ( z osobą  ubiegającej się  o   odznakę ) z obiektu,
potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

7.                  Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania 

osoby ubiegającej się o odznakę.

8.                  Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

9.                  Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres: Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15,  

               22 - 109 CHEŁM -6

10.               Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłka  
               pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

O odznakę mogą się ubiegać turyści uprawiające różne formy turystyki   kwalifikowanej.

11.               Obiekty proponowane do zwiedzania , są wymienione w Załączniku do regulaminu.

12.               Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 2/2013 z dnia 24.01.2013 r,

Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do

 Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK

„Twierdza Gdańsk”

 

1.Baszta pod Zrębem – w ruinie, zw. Baszta Atutowa, usytuowana na Starym Przedmieściu,

2.Baszta Biała - Białą Wieżą, ul. Augustiańskiego obok budynku UW- U Marszałkowskiego,

3.Baszta Kotwiczników – ul. Kotwiczników, Biuro Badan Dokumentacji i Zabytków, 

4.Brama Żabia – pozostałości widoczne od ul. Słodowników, w ciągu murów miejskich,

5.Baszta Browarna –ul. Za Murami,

6.Baszta Narożna – ul. Ogarna,

7.Wieża Więzienna – Długa,

8.Katownia – ul. Długa, Muzeum Bursztynu,

9.Baszta Słomiana – sąsiaduje z Wielką Zbrojownią,

10.Baszta Studzienna – od Baszty  Słomianej biegnie wysoki mur do bramy Baszty Studziennej,

11.Baszta Kurkowa zw. Ustępową – ul. Kurkowa,

12.Baszta Latarniana- ul. Latarniana,

13.Baszta Bramy Szerokiej – ul. Szeroką obok Bramy Żuraw,

14.Baszta Na Zamurzu – ul. Podmurze 2,

15.Baszta Jacek – ul. Panieńska,

16.Baszta Łabędź – przy Targu Rybnym nad Motławą,

17.Brama Straganiarska – u wylotu ul. Straganiarskiej , przy ul. Rybackie Pobrzeże 6,

18.Brama Świętojańska – pozostałości przy ul. Świętojańskiej 44,

19.Brama Żuraw – Żuraw- pomiędzy pylonami Bramy Szerokiej nad Motławą. Muz Morskie,

20.Brama Świętego Ducha -  pozostałości ul. Świętego Ducha na Długim Pobrzeżu,

21.Brama Mariacka – u wylotu ul. Mariackiej,

22.Brama Chlebnicka,przy Długim Pobrzeżu, u wylotu ul. Chlebnickiej na Głównym Mieście,

23.Brama Krowia w ruinie, u wylotu ul. Ogarnej,

24.Brama Złota- wybudowana na murze Bramy Długoulicznej, ul. Długa,

25.Brama Wyżynna – w ciągu Drogi Królewskiej,

26.Brama Nizinna – ul. Dolna Brama, miedzy bastionem św. Gertrudy i Żubr,

27.Brama Żuławska – przy ul Długie Ogrody,

28.Śluza Kamienna – ul. Grodza Kamienna,

29.Cztery Dziewice -4 wieżyczki na kamiennych grodziach śluzy kamiennej,

29.Bastion Świętej Gertrudy – Stare Przedmoście,

30.Szaniec Jezuicki – Kolonia Anielinki, ul. Zamiejska, Cienista, Szkocka,

31.Bastion Żubr – ul. Mostowa,

32.Bastion Wilkul. Reduta Wilk,

33.Bastion Wyskok – ul. Reduta Wyskok,

34.Bastion Miś – ul. Reduta Miś, Dolne Miasto,

35.Bastion Królik – Reduta Dzik 4,

36.Bastion Zbawiciela – Biskupia Górka,

37.Bastion Pośredni  -  Biskupia Górka,

38.Bastion Vigillance- Biskupia Górka,

39.Reduta z d koszarami – ul. Biskupia,

40.Bastion Piaskowy – pozostałości

41.Bastion Neubaubera- Fort Góra Gradowa, Park Kultury Twierdzy Gdańsk, ul. 3 Maja 9A,

42.Bastion Kurkowy – Fort Góra Gradowa, j. w.

43.Bastion Jerozolimski – Fort Góra Gradowa, j. w,

44.Reduta Napoleońska- na terenie Fortu Grodzisko, j. w,

45.Mewi Szaniec – na terenie portu gdańskiego, u nasady Półwyspu Westerpllate, przy Zakręcie Pięciu Gwizdków, na północ od Twierdzy Wisłoujście.